Privacyverklaring Apotheek de Korenbloem – Apotheek de Korenbloem – Zwaag

Apotheek de Korenbloem

Sleutelbloem 2 1689 PZ Zwaag Tel:0229-215170 Fax:0229-215589

Privacyverklaring Apotheek de Korenbloem

In onze apotheek is het ons doel om zo goed en zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij volgen daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Ook hebben wij een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) in dienst.

Maar wat houdt dit voor u in? In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens we van u verwerken en wat we ermee doen.

Wij raden u aan om deze verklaring goed door te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, denk aan uw naam of adresgegevens. Hieronder staan alle persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze voor de verwerking nodig zijn:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Medicatie
 • Ziektebeeld
 • IBAN
 • Zorgverzekering
 • Zorgverlener (denk aan huisarts of specialist)
 • Inloggegevens

In de apotheek worden de balies en wachtruimte bewaakt door een beveiligingscamera, dit is voor uw en onze veiligheid. De beelden worden na 4 weken automatisch verwijderd.

Ook wordt op onze website gebruikgemaakt van cookies.

Toestemming

In principe doen wij niets met uw persoonsgegevens zonder uw toestemming. In veel gevallen zit dit verwerkt in de behandelovereenkomst waar u mee akkoord gaat als u bij ons ingeschreven wordt. Soms wordt u extra om toestemming gevraagd. Ook kan het zijn dat wij uw gegevens moeten delen vanuit een wettelijke verplichting die wij als apotheek hebben of ons wordt opgelegd. Wij zullen de persoonsgegevens beperken tot wat het minimale wat nodig is om de handelingen goed uit te voeren. Voor kinderen onder de 12 jaar vragen wij toestemming bij één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 zullen wij het kind én één van de ouders vragen. Toestemming kan te allen tijde weer ingetrokken worden. U staat er ook vrij in om geen toestemming te geven voor deze handelingen, maar houdt u er dan rekening mee dat wij dan niet de optimale zorg kunnen bieden.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Uw gegevens worden gebruikt om:

 • een medisch dossier aan te maken in ons systeem, iets waar wij wettelijk toe verplicht zijn als zorgverlener.
 • de juiste medicatie te kunnen bestellen, klaar te maken en af te leveren.
 • te controleren wij of uw medicatie veilig samen gebruikt kan worden.
 • declaraties te doen bij uw verzekering.
 • ze te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden zo bewerkt dat ze niet tot u terug te leiden zijn.

U wordt extra om toestemming gevraagd of wij uw gegevens mogen opvragen bij, of delen met andere zorgverleners. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, uw huisarts, een specialist of een andere apotheek. Deze toestemming kunt u vooraf regelen via www.volgjezorg.nl, uw gegevens worden dan gedeeld via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Beveiliging en bewaring

Alle zorgverleners staan onder geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen dat zij niet zomaar uw gegevens mogen delen met anderen. Wij zorgen ervoor dat dit onze medewerkers duidelijk is gemaakt en er wordt gewaakt op de naleving hiervan.

Uw gegevens worden beheerd en beveiligd door bedrijven met wie wij een speciale overeenkomst hebben. Samen met ons zorgen zij ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens, en dat de beveiliging regelmatig gecontroleerd wordt.

Wij zijn bij de wet verplicht om de gegevens die wij van u hebben minimaal 20 jaar te bewaren, gerekend vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden, of zolang nodig is voor een goede hulpverlening.

Automatische besluitvorming

In onze apotheek wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming. Dat wil zeggen dat er altijd door een mens naar uw gegevens wordt gekeken, en er altijd door een mens besluiten worden gemaakt over uw medicatie.

Uw rechten en vragen

Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in ons bestand in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens. Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken, als u een klacht heeft, of als u vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring, kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande gegevens:

 • Telefonisch: 0229-215170
 • E-mail: info@apotheekdekorenbloem.nl
 • Post: Sleutelbloem 2, 1689 PZ Zwaag
 • Functionaris voor Gegevensbescherming: Dustin Pieroelie

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken een reactie sturen.

Natuurlijk zullen we er alles aan doen om u te helpen bij vragen of klachten. Mochten we er toch niet samen uit kunnen komen, heeft u het recht om contact op te nemen met de toezichthouder. Voor gegevensbescherming is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat deze verklaring van tijd tot tijd verandert, om de meest recente aanpassingen in de wetgeving erin te verwerken. Het is daarom handig regelmatig even te kijken of wij veranderingen hebben aangebracht. Dit zal te herkennen zijn aan de datum die wij onderaan de verklaring zullen zetten.

Wanneer gaat deze verklaring in?

April 2023